Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği


                             Anlaşmalı Boşanma Protokolü

....... ile ....... aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA
karar vermiş olup iş bu protokol tanzim edilmiştir.
Bu protokol gereğince ;
1-    ....... ile ....... karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler,
2-    .......'ta  .......'ta bulunan her türlü şahsi eşyası ile çeyiz olarak
 getirmiş bulunduğu eşyalarının tümünü almış olup, eşya olarak
başka alacağı olmadığını kabul eder. Aynı şekilde .......'ın da,.......'tan
 her hangi bir eşya alacağı yoktur.
3-    Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden tedbir,
yoksulluk nafakası veya her hangi bir şekilde maddi ve manevi
tazminat talebinde bulunmamaktadırlar.
4-    Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, iş bu
protokol ....... tarafından açılacak boşanma davasında
anlaşmalı boşanmanın esası olarak Mahkemede delil
olarak kullanılacaktır.

İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve
karşılıklı olarak imza altına aldık.


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !