Bono İptali Dilekçesi Örneği

.......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :

KONU                                               : İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi ve Bononun İptali İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-)  Sunmuş olduğumuz satım sözleşmesi uyarınca, Müvekkilim …,  davalı …’ den …/…/… tarihinde … adet … marka masaüstü bilgisayar almış ve bedeli olan … TL.’nin … TL.’sini peşin ve nakit para olarak ödemiş kalan kısmı içinde …/…/… düzenleme …/…/… vade tarihli  …TL.’lik bono vermiştir.

2-) Müvekkilim …, bilgisayarları getirdiğinde bunların … marka olmadığı ve ayrıca bilgisayarlardan … tanesinin istediği özelliklerde olmadığını görmüştür. Müvekkilim derhal davalı …’ yi durumdan haberdar etmiş ve bunun üzerine söz konusu bilgisayarlar iade edilmiş , davalı da peşin olarak ödenen …TL.’yi müvekkilime geri vermiştir. Ancak davalı, müvekkilimin vermiş olduğu …TL.’lik bonoyu o anda yanında olmadığı gerekçesiyle daha sonra iade edeceğini beyan etmiştir.

3-)  Ancak davalı …’ ye çekilen İhtara rağmen davalı, bonoyu iade etmediği gibi … Bankası … şubesi aracılığıyla tahsile koymuştur.

4-) Bu nedenlerle İhtiyati Tedbir Kararı verilmesi ve ayrıca yukarıda belirtilen bononun iptali için  dava  açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6762 S. K. m. 688, 669 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : …/…/… tarihli satım sözleşmesi, Noterden çekilen protesto örneği,  tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, bononun iptaline, ödeme ve protesto işlemlerinin durdurulması konusunda öncelikle ihtiyati tedbir kararının verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !