Borca itiraz dilekçesi - Borcuma itiraz etmeli miyim (?)

Eğer bir borcunuz nedeniyle icraya verlmişseniz ve borç tutarını doğru olup olmadığı konusunda endişeleriniz varsa, burayı okumadan sakin itiraz etmeyiniz. İcraya konu borçlar genellikle 3 çeşittir.

 

1- Mahkeme kararına dayanan borçlar.

2- Sözleşmeye dayanan borçlar

3- Kambiyo senetlerine (çek-senet-poliçe) dayanan borçlar.

 

1- Kesinleşmiş mahkeme kararına dayanan borçlara itiraz etme olanağı yoktur. Bu nedenle icra dairesine vereceğiniz dilekçe dikkate alınmaz ve hakkınızdaki işleler durmaz. Ancak faiz ve mahkeme masraflarının  yanlış hesaplandığını düşünüyorsanız (tabii ki düşünmek yetmez) gelen icra emrini bir avukatla tartışarak icra emrinin iptali için dava açılmasını sağlayabilirsiniz. Tabii ki bu borcu da icra takibini de ortadan kaldırmaz. Sadece düzeltilmesini sağlar.

 

2- Sözleşmeye dayanan borçlarda ise gelen ödeme emrindeki borç tutarına ve faize her zaman itiraz etme olanağınız vardır . Ancak haksız yapacağınız itiraz sizin borç anaparasının % 40 ı kadar tazminat ödemenize neden olabilir. Ben size Banka borçları nedeniyle gelen ödeme emirlerine itiraz etmeyi kesinlikle önermiyorum. İçinde olduğum bir iş olduğu için zarar görmenizi istemediğimden bu tavsiyede bulundum. Çünkü bankalar neredeyse sıfır hata ile çalışan icra takip sistemleri kullanırlar ve avukatların elle hesap yapması sözkonusu değildir. Ayrıca bankalar yasalarla denelendikleri, uyguladıkları fazi oranlar merkez bankasınca debetlendiği için fazla hata yapma ve fazla isteme lüksüne sahip değillerdir. Ayrıca milyonlarca dolarlık reklamı vatandaşın hakl şikayetine neden olacak iş yaparak çöpe atmazlar. Bu yüzden bü tür bir ödeme emri aldıysanız hemen 7 gün içinde blogumuzda bulunan mal beyanı dilekçesinden hazırlayarak icra dairesine verin ve banka avukatıyla anlaşmaya çalışın. Bankaların son günlerde avukatlarına verdiği taksit ve ödeme kolaylıklarına ilişkin yetkiler artmıştır. Bu şekilde varacağınız anlaşma diyalog kurmamanız nedeniyle hakkınızda yapılacak işlemlerin neticelerinden daha kolaydır.

 

Gelelim diğer sözleşmeye dayalı boçlara, sözleşme serbestisi gereği insanlar yasal olan her konuda sözleşme yapıp borçlanabilirler. Bu nedenle burayı ihtiallere boğmaya gerek görmüyorum. Yapmanız gereken sözleşmeniz ve gelen ödeme emriyle berebar bir aukata başvurarak borcun anaparai faizinin doğru olarak istenmediğini inceletmektir. Bu sizi fazladan para ödemekten kesinlikle kurtaracaktır. Ama ben kendime güveniyorum, avukata falan para veremem itirazımı ederi neticelerine katlanırım diyorsanız size dilekçe örneği...

 

ANKARA 14. iCRA MÜDÜRLÜĞÜ 'NE

 

Dosya No          : 2007- 12345

Dilekçe konusu  : Borca itiraz - (ya da faize itiraz, komisyana itiraz)

İtirazlarım           : Ödeme emrini 21.03.2007 tarihinde aldım, süresinde itiraz ediyorum. Borcun anparasına bir itirazım yoktur MCA mağazasıyla yaptığım kredili ve taksitli satış sözleşmesi gereğince alışveriş yaptım ve maddi imkansızlıklarım deneniyle ödeyemedim. Borcumu en kısa zamanda ödeyeceğim. Ancak geç ödeme halinde uygulanacak faiz yıllık %50 olarak belirlenmiş olmasına rağmen ödeme emrinde %75 faiz istenmiş olup, 750 YTL tutarındaki hesaplanmış faiz de 500 YTL olmalıydı. Fazladan istenmiş olan 250 YTL ye itiraz ediyorum. ( bu şekilde açıkça ve ayrıca itiraz etmezseniz, yasa gereği "hiç" itiraz etmemiş sayılırsınız ve icra müdürlüğünce itiraz etmemiş sayılırınız, işlemler de devam eder. Bu örnekte itiraz ettiğiniz 250 YTL için takip durur ama kalan kızım için devam eder ödemeniz gerekir) İtitazımın kabulü ile takibin itiraz ettiğim 250 YTL açısında durdurulmasını arz ve talep ederim.

 

                                                                                                    Ahmet Canlı

Eki: Nüfus Cüzdanı fotokopisi                             (imza)

 

 

3- Eğer alacak çek, senet, poliçe gibi bir kambiyı senedine dayanıyorsa, bu halde icra dairesine vereceğiniz dilekçe hiç bir işe yaramaz. Borca itiraz etmek için kesinlikle icra Mahkemesine dava açmanız gerekir.  Bu dava teknik ve hata yapılmaması gereken bir davadır. Yapılacak yanlışlıklar size çok ağıra (mesela borç tıtarının %40 ı kadar tazminat ödemenize sebep olabilir) malolabilir. Ödeme emrini aldıktan sonra 5 gün içinde dava açmazsanız, itiraz hakkınızı kaybedersiniz. Ben bu davaını kesinlikle avukatla açılmasını tavsiye ederim. Ama ben delikanlı adamım, hayatta hata yapmadan öğrenilmez, kendi davamı kendim açarım diyorsanız buyrun bir dilekçe örneği:

 

ANKARA İCRA (HUKUK) MAHKEMESİ'NE

(Durdurma Taleplidir)

 

Borca itiraz eden

Davacı                   : Nihat Delikanlı

Davalı  Alacaklı    :  Şinaşi Mert

İcra dairesi

ve Dosya n o         : Ankara 14. İcra Müdürlüğünün 2007-2345 sayılı dosyası

Dava konusu         : Kambiyo takibine ve borca itiraz

Açıklamalar          :1- Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrini 12.04.2007 tarihinde aldım. Süresinde Mahkemenize itiraz ediyorum.

2- Bilindiği üzere bononun (senedin) asli unsurlarından birisi tanzim tarihidir ve uygulamada imzanın üzerinde yazar. Bu tarihin bulunmadığı belgeler, senet niteliğini taşımamakta olup, kombiyo takibine konu edilemez.

3- Bu nedenle takibe konu senet senet hükmünde olmadığından takibin ve ödeme emrinin iptalini talep etmem gerekmiştir. Alacaklı görünenin hakkımda işlem yapmaması için takibin gerektiğinde bir miktar teminat yatırmam karşılığında durdurulmasını talep ediyorum.

Sonuç ve İstem    : Yukarıda açıklanan nedenlerle öncelikle takibin durdurulmasını, kmbiyo senedine dayanmayan takibin ve ödeme emrinin iptalini, haksiz takip nedeniyle alacaklı görünenin bana %40 tazminat ödemesine karar verilmesini arz ederim. 

 

                                                                   Davacı Nihat Delikanlı

                                                                                  (İmza)

** Bu dilekçe 2 suret hazırlanmalı

** 2 adet davetiye ve bunları posta pulları eklenmelidir.

** Adliye veznesine davanın harcı yatırılmalıdır

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !