Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

…İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                   Dosya No

                                                                                                                                 …/…

İTİRAZ EDEN(BORÇLU)                        :

ADI SOYADI                                              :

VEKİLİ                                            :

ALACAKLI                                     :

VEKİLİ                                            :

ALACAK TUTARI                        :  TL

KONU                                               : Müvekkilime …/…/... tarihinde tebliğ edilen ilamsız   

takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

İTİRAZ NEDENLERİ                   :

1-Alacaklının  icra takibine konu ettiği ve dosyaya ibraz ettiği sevk irsaliyesi ve faturaya müvekkil tarafından atıldığı iddia olunan imza, müvekkilin şahsına ait değildir. İmza inkarında bulunuyoruz.

2-Ayrıca alacaklı ile herhangi bir ticari ilişkisi bulunmayan müvekkilin böyle bir borcu da bulunmamaktadır. Borca da itiraz ediyoruz.

3-Hiçbir şekilde borcu kabul etmemek kaydıyla esasen takibe alınan alacak Borçlar Kanunu gereğince süre yönünden de zamanaşımına uğramıştır. Takip de bu nedenle geçersizdir.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Açıkladığımız sebeplerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan  icra takibinin durdurulmasını, takip giderleriyle ücreti vekaletin alacaklıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/……

                                                                                             

 İtiraz Eden Borçlu Vekili

  Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !