Boşanma Davası Dilekçesi - Maddi Manevi Tazminat İstemli

.......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :

KONU                                               : Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma; … TL Maddi ve … TL Manevi Olmak Üzere Toplam … TL. Tazminat İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim  ile davalı ile … tarihinden beri evlidir. Davalı şahsın ilk evliliğinden olan iki çocuğu vardır.

2-) Evliliğin ilk günlerinden itibaren evlilik içinde sorunlar baş göstermiştir. Davalı sürekli müvekkilime hakaretlerde bulunmakta ‘sin kaf’lı küfürler etmektedir. Müvekkilim de kendisini savunduğu zaman, müvekkilime saldırmakta ve ‘tekme, tokat’ müvekkilimi dövmektedir.

3-) Müvekkilim sadece ilkokulu bitirmiş olmasına rağmen aydın bir kişiliğe sahiptir. Davalı şahıs müvekkilimi zorla … tarikatına sokmaya çalışmaktadır. Müvekkilim karşı çıkınca şiddete başvurmaktadır.

4-) Müvekkilime şiddete başvurulması sonucu … Hastanesi’ne ait rapor mevcuttur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 174 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus kaydı, doktor raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim ile davalının boşanmasına, … TL maddi … TL manevi olmak üzere toplam … TL tazminata, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !