Boşanma Davası Dilekçesi ÖrneğiANKARA (  ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI             :

VEKİLİ               :

DAVALI             :

DAVA                : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Boşanma davasıdır.

OLAYLAR         : 1- Müvekkilem, davalı ile ..............1999 tarihinde evlenmişlerdir. Evliliklerinin ilk dönemlerinde huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerine rağmen, daha sonraki dönemlerde kişilik uyuşmazlığından ve kültür farklılıklarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle  geçimsizlik meydana gelmiştir. Bu geçimsizlik  evlilik birliğinin yeniden tesisini imkansız hale getirmiştir. 

2- Müvekkilemin, davalı ile evliliklerinden çocukları da olmadığı için velayet ile ilgili bir sorunları da bulunmamaktadır.

 3- Müvekkilem, gerek kendisinin ve gerekse eşinin daha fazla yıpranmaması için  fiilen biten bu evliliği hukuken de sona erdirmek istemektedir. Zira bu evliliğin devamında  herhangi bir fayda kalmamıştır.  Bu nedenle işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

NETİCE VE SONUÇ      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, Müvekkilem ile davalının BOŞANMALARINA  karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep ederim. ...............2007

 

                                                                                               DAVACI

                                                                                         Ad - Soyad - İmza

                                                                                             

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !