Boşanma davasında karşılık dava dilekçesi

.......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVALI VE

KARŞI DAVACI              :

 

VEKİLİ                             :

 

DAVACI VE

KARŞI DAVALI              :

 

KONU                               : Davacının Boşanma

İsteminin Reddi İle Davacı Olarak Boşanma İsteminin

Kabulü ve Boşanmaya Karar Verilmesi İstemi.

 

AÇIKLAMALAR            :

 

A) CEVAPLARIMIZ      :

 

1-) Müvekkilim eşi ‘Boşanma Davası’ açmıştır.

Müvekkilimin evlilikteki geçimsizlikte hiçbir kusuru

bulunmamaktadır. Asıl kusurlu olan müvekkilimin

eşidir.

 

2-) Karşı taraf kusurlu olması nedeniyle dava

açamaz. Açılan ‘Boşanma Davasının’ reddine

ve yargımla giderlerinin davcı tarafa yükletilmesine

karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

 

B) KARŞI DAVA:

 

1-) Müvekkilimin eşi evliliğin başından itibaren

sürekli tartışmakta çıkarmaktadır. Müvekkilimin

maddi durumunu beğenmemekte daha lüks

bir hayat yaşamak istemekte ve bu nedene

dayanan şikayetleri evliliği çekilmez hale

getirmektedir.

 

2-) Bu nedenlere dayanarak ‘Karşılık Dava’

açıyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER   : 4721 S. K. m. 166

ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER     : Evlilik kaydı,  tanık

beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda açıkladığımız

nedenlerle, haksız ve yasal dayanaktan yoksun

davanın reddine, karşılık davamızın kabulüyle

müvekkilimin eşinden boşanmasına, yargılama

giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine,  karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
telep ederim

                                                 Davalı - Karşılık
                                                 Karşılık Davacı
                                           Vekili  Av.....

                                                                                                                                                                                                           

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !