Çek İptali Davası Dilekçesi Örneği


ASLİYE HUKUK (TİCARET) MAHKEMESİNE
KIRIKKALE

       DAVACI                         :.....................
       D. KONUSU                  :......................
       D. DEĞERİ                     :......................
       AÇIKLAMALAR           :

                  Benim Kırıkkale Yapı Kredi Bankası A.Ş. 'ndan aldığım çek koşanım vardır. Kırıkkale Yapı Kredi Bankası çek karnesinin ........... seri nolu  çekini kaybetmiş bulunmaktayım .Bu çekimde bedel kısmında  ..................... YTL  yazmaktadır ve hamiline düzenlenmiştir.Ancak bu çeki yaptığım ticari bir işin karşılığı olarak kimseye vermedim.Bu çekimin tanımadığım  kişiler tarafından piyasaya sunulması ihtimali vardır.     
          Bu sebeple dava açma zorunluluğum doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER           : TTK , ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEK              :Yukarda açıklanan nedenlerle, öncelikle söz konusu çekin dava sonuna  kadar ödenmemesi için ihtiyati tedbir karırı Kırıkkale Yapı Kredi Bankası Şubenize müzekkere yazılmasını , Viranşehir İş Bankası Şubesine ait olan ................. nolu ve ................
YTL çekimin    İPTALİNE   karar verilmesini saygıyla talep ederim .15.09.2006-


                                                                                    
                                                                                                      DAVACI

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !