Çocuk İçin Nafaka İstemi Dilekçesi

.......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :

KONU                                               : Çocuk İçin Nafakaya Karar Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim davalı …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. …/…/… tarihinde boşanmışlar ve  müşterek çocukların velayetleri müvekkilime bırakılmıştır. Buna dair ilam ektedir.

2-) Ancak boşandıktan sonra müvekkilimin maddi durumu değişmiş, müvekkilim işsiz kalmış, davalı ise yüksek maaşla çalışmaya başlamıştır. Ayrıca müvekkilim ev kirası vermekte olup, davalı ailesiyle birlikte kaldığı için kira da ödememekte ve her ay oldukça tasarruf yapabilmektedir.

3-) Bu nedenle müşterek çocukların zaruri  ve eğitim giderleri için davalıdan nafaka isteme zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 329 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Boşanma ilamı, öğrenci belgeleri, gelir belgeleri ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalıdan müşterek çocuklar için aylık … TL. nafaka alınmasına,  yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !