Çocukla Kişisel İlişki Kurulması İstemi Dilekçesi

.......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :

KONU                                               : Çocukla Kişisel İlişki Kurulması İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur. Taraflar …/…/… tarihinde boşanmışlardır.

2-) Boşanma sırasında müşterek çocuğun velayeti müvekkilime verilmişken daha sonra davalı, ... Aile Mahkemesinin …/…/… tarihli …/… E., …/… K. sayılı kararıyla  müvekkilim üzerinde olan velayet hakkını kaldırarak kendi üzerine almıştır. Ancak bu velayetin kaldırılması sırasında mahkeme müvekkilim ile çocuk arasında kişisel ilişki tesis etmemiştir.

3-) Bu nedenle müvekkilim ile çocuğu arasında kişisel ilişki kurulması için dava  açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 182 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Boşanma ilamı, velayetin kaldırılmasına dair ilam, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim ile küçük çocuğu arasında kişisel ilişki kurulmasına,  yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !