Evlenmeye izin verimesi istemi dilekçesi

…AİLE MAHKEMESİNE

TALEPTE BULUNAN                     :

VEKİLİ                                              :          

DAVALI                                            : Hasımsız.

KONU                                               :Yaş küçüklüğü nedeniyle medeni kanunun 124. Maddesi hükümleri gereğince evlenmeye izin verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)       Müvekkilim … oğlu …, ..  yaşını bitirmiştir. … , Uzun zamandır ….' ün … yaşındaki kızı … ile gönül ilişkisi içinde olup evlenmeye karar vermişlerdir.

2-)İki genç almış oldukları evlilik kararını ailelerine bildirmeden sık sık buluşmaya başlamışlar ve neticesinde … hamile kalmıştır. Bu durumda gençlerin evlenmelerine izin vermekten başka çare kalmamıştır.

HUKUKİ NEDENLER                    : Medeni Kanun m. 124 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      :

SONUÇ VE İSTEM                         :Açıklanan nedenlerle müvekkilimin oğlunun evlenebilmesi için mahkemenizce evlenmelerine izin verilmesini müvekkilim adına saygıyla arz ve talep edederim.  .../.../…

                                                                                                       Davacı  Vekili

                                                                                                     Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !