Fuzuli işgal nedeniyle ecrimisil istemi dilekçesi

.......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                          :

 

VEKİLİ                                            :

 

DAVALI                                           :

 

KONU                                               : Fuzuli İşgal Nedeniyle Ecrimisil  İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim icra takibi sonucu yapılan açık artırma yoluyla ihaleden … adresindeki apartman dairesini satın almıştır.

 

2-) Müvekkilim tarafından davalı şahsa 20 gün önce taşınmazı boşaltması yönünde ihtar gönderilmesine rağmen davalı taşınmazı haksız işgal etmeye devam etmektedir.

 

3-) Bu nedenle davalının haksız işgali sebebiyle … TL ecrimisil talep etmekteyiz.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 135 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : İhale tutanağı , ihtarname , tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının söz konusu taşınmazdan tahliyesine, haksız işgal nedeniyle …TL ecrimisile,  yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !