Hükmün açıklanması istemi örnek dilekçesi

.......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                          :

 

VEKİLİ                                            :

 

DAVALI                                           :

 

KONU                                               : Yüce Mahkemenizin …/…/… Gün ve …/… E, …/… K. Sayılı Kararının Aşağıda Belirtilen Bölümünün Açıklanmasına Karar Verilmesi İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Mahkemenizin yukarıda belirttiğimiz kararında müvekkilim … kızı … olarak gösterilmiştir.

Oysa müvekkilim erkektir.

 

2-) Yine dava konusu …ada … parsel sayılı taşınmazın yüzölçümü … m² olarak kaydedilmesine rağmen gerçek yüzölçümü …  m²’dir.

 

3-) Mahkemenizin kararı temyiz edilmeden kesinleştiği için açıklama istemek zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 1086 S. K. m. 455 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Dava dosyasında bulunan nüfus kaydı, tapu ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilin kimlik bilgilerinin düzeltilmesine, taşınmazın yüzölçümünün de düzeltilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

 

Davacı Vekili

Av.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !