İdare mahkemesi kararını uygulamayan yönetici hakkında suç duyur

... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

 

MÜŞTEKİ                  :

VEKİLİ                       :

ŞÜPHELİ                    :

 

SUÇ                             : Görevi kötüye kullanma.

SUÇ TARİHİ             :

SUÇ KONUSU           :
... İdare Mahkemesi tarafımdan verilen .../…/... tarih ve .../... sair                                   yürütme kararını uygulamamak

AÇIKLAMALAR      :

 

1-) Şüpheli, mahkeme karanı uygulamamakla, görevi  kötüye kullanmak suçunu işlemiştir.

 

2-)

 

3-)

 

 

H. NEDENLER         : 2709 S. K. m. 138, TCK, Yargıtay'ın 22.10.1979 tarih ve 1979/2 E. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ve ilgili mevzuat

 

H. DELİLLER           : İdare mahkemesi kararı ve her türlü yasal delil

 

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden ötürü; Şüpheli hakkında, belirtilen eyleminden ötürü soruşturma açılmasına ve soruşturma sonrasında Kamu davası açılmak üzere İddianame hazırlanmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz.                                    .../.../…

                                                                                                     Müşteki Vekili

                                                                                                Av.          

                                                                                                         

                                                                                                                     
Ek: İdare mahkemesi kararı

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !