İdari para cezasına itiraz dilekçesi örneği

…SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                 

                                                                                  Yürütmeyi Durdurma İstemlidir

 

                                                                                                          Dosya No : …/…

 

 

 

İTİRAZ EDEN                    :

 

VEKİLİ                                 :

 

DAVALI                               :

 

İTİRAZ KONUSU               :                        …/…/… tarihli …Sayı Nolu Para Cezası.

 

CEZA MİKTARI                : …TL

 

TEBLİĞ TARİHİ                : …/…/…

 

KONU                                   : İdari para cezasına karşı USULSÜZ TEBLİGAT NEDENİ İLE

                                                itirazımızdan ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR               : 

 

                               

 

SONUÇ VE İSTEM            : …kurum  isteminin yerine getirilmemesi neticesinde uğradığımız idari cezanın kaldırılarak iptaline karar verilmesini, Müvekkil firma adına arz ve talep ederiz. …/…/…

                                                                                                                                    

 

                                                                                          İtirazda Bulunan Vekili

                                                                                     Av.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !