İhbar tazminatı istemi dilekçesi örneği

.......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                          :

 

VEKİLİ                                            :

 

DAVALI                                           :

 

KONU                                               : İhbar Tazminatı İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim, davalıya ait ... işyerinde, .../.../... tarihinden itibaren çalışmaktayken, davalı işveren hiçbir bildirimde bulunmadan, .../.../... tarihinde iş sözleşmesini feshettiğini belirterek müvekkilimi işyerine aldırtmamıştır.

                                          

2-) Müvekkilimin çalışma süresi … yıldan fazladır. Müvekkilimin aylık ücreti de sağlanmış maddi menfaatleri ile birlikte …TL.’dir. Davalı yasal zorunluluk olmasına rağmen bildirim süresine ilişkin bu ücretleri  ödemeye yanaşmadığından, toplam ....TL.’nin yasal yollardan tahsil edilmesi gerekmiştir.

 

3-) Bu nedenle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

                                           

HUKUKİ NEDENLER                  : 4857 S. K. m. 17 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : İş sözleşmesi, ücret bordroları, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …TL. ihbar tazminatının faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !