İhtiyati haciz istemi dilekçesi örneği

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

 

 

İHTİYATİ HACİZ İSTEĞİNDE

BULUNAN (ALACAKLI)               :

 

VEKİLİ                                              :

 

KARŞI TARAF (BORÇLU)           :

 

KONU                                                           : İhtiyati haciz isteminden ibarettir.

 

BORÇ TUTARI                               : … TL

 

AÇIKLAMALAR                              :

 

1- Ekte bulunan senette görüleceği  üzere borçlunun müvekkilime  … TL borcu bulunmaktadır.

 

2- Borç bütün taleplerimize rağmen ödenmiş değildir.

 

3- Borçlunun kaçma ihtimali mevcuttur. Borçlu (…) hakkında yapacağımız icra takibi için, borca yeter tutarda, taşınır ve taşınmaz malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasını istemek zorunluluğu doğmuştur.

 

4- Mahkemenizin belirleyeceği  teminatı yatıracağız.

 

SONUÇ VE İSTEM: Açıkladığımız sebeplerden ötürü borca yetecek tutarda borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına haciz konulmasını saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim. .../…/…

 

   Davacı Vekili

Av.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !