İmzaya itiraz dilekçesi örneği

.......  MAHKEMESİNE

 

 

 

BORÇLU                                         :

 

VEKİLİ                                            :

 

ALACAKLI                                     :

 

KONU                                               : İmzaya İlişkin İtirazlarımızın Sunulması.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-)  Müvekkilim …’in …’ye olan … TL.’borcunu ödeyememesinden dolayı, hakkında … İcra Müdürlüğü’nden …/…E. numaralı icra takibi başlatılarak ödeme emri gönderilmiştir. Müvekkilim söz konusu ödeme emrini … gün önce öğrenmiştir.

2-) Ancak, icra takibine konu olan bonodaki imza müvekkilim …’e ait değildir. Bu nedenle, imzaya ilişkin itirazlarımızı kanuni süresi içerisinde sunuyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 60 ve ilgili mevzuat.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,  imzaya ilişkin itirazlarımızın kabulü ile bir örneğinin alacaklıya tebliğ edilmesini ve müvekkilim hakkında başlatılan icra takibinin durdurulmasını, Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Borçlu Vekili

Av.

                                                                                                         

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !