İş davası dilekçesi örneği

… İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :

KONU                                   :İş Kanunu gereğince emekliliğe hak kazanan müvekkilin kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, tatil ücretleri, izin  ücretlerinin tahsili istemidir.

D.DEĞERİ                            :  … TL.

AÇIKLAMALAR               :

1. Müvekkil davalı işverene bağlı, aralıksız ve kesintisiz olarak  aynı işyerinde … yılının … ayından itibaren fiili olarak çalışmış, bekçilik – bahçıvanlık  ve site kapıcılığı şeklinde hizmet vermiştir.Ancak işveren  tarafından ilk iki yıllık hizmeti boyunca sigortalanmamış, sanki çalışmamış gibi gösterilmiştir.

2. Davalı tarafından …/…/… tarihinden itibaren sigortalanan müvekkil , …/…/… tarihinde emekliye ayrılmıştır. Ancak davalının sigortalı göstermediği ilk iki yılı müvekkil,  …/…/… tarihinde kendisinin ödediği  … TL. lik askerlik borçlanması ile tamamlayarak emekliye ayrılmıştır.

3-Müvekkil emekli olduğu günden beri henüz hiçbir hakkını işverenden alamamıştır ve   her seferinde bir başka bahane ile oyalanmıştır. Hal böyle olunca  iş bu davayı açma mecburiyeti doğmuştur.

YASAL  NEDENLER        :İŞ Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, HUMK, ve sair mevzuat.

YASAL DELİLLER           :Sigorta Hizmet Cetvelleri, SSK Aylık Gelir Bağlama Kararı Askerlik Borçlanması Belgesi, Bilirkişi İncelemesi ,Tanık Beyanları ve sair her türlü yasal deliller...

SONUÇ VE İSTEM                        :Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla,

1-         … TL. lık Kıdem Tazminatı

2-         … TL. lık Fazla mesai ücreti

3-         … TL. lık Tatil ücreti 

4-         … TL. lık Yıllık İzin ücreti

olmak üzere toplam … TL. alacağın davalıdan tahsiline  ayrıca kıdem tazminatına iş akdinin sona ermesinden             itibaren bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faiz oranı yürütülmesine , diğer  alacaklar için yasal faizin yürütülmesine karar verilmesini, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı yan üzerinde bırakılmasını sayın Mahkemenizden müvekkil adına arz ve  talep ederiz..  …./…./…

 

DAVACI VEKİLİ

 Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !