İşçi alacağı davasında ıslah istemi dilekçesi

...  MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :

KONU                                               : Islah İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim adına açmış olduğumuz davamızda ihbar, kıdem tazminatı ve hafta tatili ücret alacağı talep etmiş bulunmaktayız. Bu dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutmuştuk.

2-) Vermiş olduğumuz ıslah dilekçemizle dava konusunu …TL. arttırmaktayız.

HUKUKİ NEDENLER                  : 1086 S. K. m. 83 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : İş sözleşmesi, fesih bildirimi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, dava dilekçemizin arz edilen biçimde ıslahını Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !