İştirak halinde mülkiyeti müşterek mülkiyete dönüştürme davası d

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

 

 

DAVACILAR                       : 1-

 

  2-

 

VEKİLİ                                 :

 

DAVALI                                :

 

KONU                                   : Taşınmazdaki iştirak halinin müşterek mülkiyete

  dönüştürülmesi isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                 :

 

1- Müşterek muris (…) …/…/…tarihinde ölmüş olup geriye mirasçıları olarak müvekkil  davacılar ile davalı diğer çocuğu …’yi bırakmıştır. Veraset ilamını ekte sunuyoruz.

 

2- Murisin … parselinde kayıtlı bir taşınmazı mevcuttur. Anılan taşınmazdaki mevcut iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmek için davalıya başvurmuşsak da talebimiz davalı tarafından reddedilmiştir. Davalı haklı bir sebep olmaksızın iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmemektedir.

 

3- Söz konusu iştirak halindeki mülkiyetin verasetteki payların tapuya işlenmesi suretiyle müşterek mülkiyete çevrilebilmesi için iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER        : MK, HUMK ve diğer yasal nedenler.

 

HUKUKİ DELİLLER          : Tapu kayıtları, veraset ilamı, nüfus kayıtları ve diğer yasal

  deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM             : Açıkladığımız nedenlerle tapunun … parselinde müşterek muris (…) adına kayıtlı taşınmazdaki iştirak halinde mülkiyetin ekteki veraset ilamında yazılı payların davacı müvekkiller adına tapuya tescili suretiyle müşterek mülkiyete dönüştürülmesini saygıyla müvekkiller adına  arz ve talep ederiz. …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !