İştirak Nafakasının Artırılması istemi dilekçesi örneği

  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                  :

           

DAVALI                                :

KONU                                    : Aylık ......TL. olan  İştirak Nafakasının ......TL.  arttırımı  ile aylık ......TL. ye çıkartılması İstemimizdir.

.

AÇIKLAMALARIZ              :

1- Davalı … ile müvekkilemiz …  Aile Mahkemesinin … tarih, … E. ve … K. Sayılı ilamı ile boşanmışlardır.

2- Boşanma sonucunda eşlerin müşterek çocuğu … doğumlu …'un velayeti annesine bırakılmıştır. Müşterek çocuğa bu ilamda nafaka bağlanmamıştır. Ancak ağırlaşan hayat şartları karşısında çocuğun masrafları ve okul giderlerinin artması sonucu müvekkilemiz müşterek çocuğa nafaka bağlanması için … Aile Mahkemesi’nde … E. sayılı dosya ile dava açmıştır.

3- … Aile  Hukuk Mahkemesi  … tarih, … E. ve … K. Sayılı ilamı ile müşterek çocuk …  için aylık …TL iştirak nafakasına hükmetmiştir.

4- … yılında hükmedilen aylık …TL iştirak nafakası günün ekonomik koşulları ve müşterek çocuğun büyümesi ve ihtiyaçlarının artması sonucu yetersiz kalmıştır. Müşterek çocuk … halen … Lisesi … sınıfta okumaktadır.

5- Davalının ekonomik durumundaki düzelme, yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücündeki düşüş ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarındaki artış da göz önünde bulundurularak bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : HUMK., MK. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          :1-       ..... 1 AHM ../... E. Sayılı Dosyası

 2-       ..... 2 AHM ../... E. Sayılı Dosyası

 3-       Tarafların Mali ve Ekonomik Durum Araştırması

 4-       Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Açıklanan nedenlerle aylık ....... olan iştirak nafakasının ....... arttırımı ile aylık ....... ‘ye çıkartılmasına,yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine  karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

 

DavacıVekili                                                                                                          Av.                                                                                        

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !