Katılma Dilekçesi - Müdahale Dilekçesi Örneği


Açılmış bulunan bir kamu davasına katılabilmek ve temyiz hakkına sahip olabilmekiçin ceza davasına bir müdahale istemini içeren bir dilekçe verilmesi gerekmektedir.

                                    ANKARA 18 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 'NE

Dosya No          :2007-1190
Dilekçe Konusu : Kamu Davasına Katılma İstemi
Suç                    : Karşılıksız çek keşide etmek
Açıklamalar        : Mahkemenizde açılmış bulunan kamu davasına, dava konusu suçtan zarar görmem nedeniyle katılmayı talep etmekteyim. Katılma talebmin kabulü ile şahsi haklarımın sajlı tutulmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.25.08.2007
                                                                                                    Katılmayı İsteyen
                                                                                                   Ad- Soyad - İmza

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !