Kira alacağı nedeniyle hapis hakkı istemi dilekçesi

.......  MÜDÜRLÜĞÜNE

KİRALAYAN                                   :

VEKİLİ                                             :

KİRACI                                            :

KONU                                               : Kira Alacağı Nedeniyle Hapis Hakkı İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim, kiracı ile …/…/… tarihinde  … adresindeki kiralanması hakkında kira sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme uyarınca  aylık kira parası …TL.’dir.

2-) Ancak kiracı kira parasının  ödenmesini aksatmaktadır. Borçlu … yılının … ve … aylarına ait toplam …TL. kira parasını ödememiştir.

3-) Müvekkilime ödenmeyen …TL. kira parasının teminat altına alınması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 2004 S. K. m. 270 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Kira sözleşmesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin hapis hakkının geçici olarak muhafazası için kiracının menkul mallarının bir deftere kaydedilmesini   saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Kiralayan Vekili

Av

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !