Mal beyanında bulunmama şikayet dilekçesi

…İCRA MAHKEMESİ (CEZA) HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

 

 

DAVACI                   :

 

VEKİLİ                     :

 

DAVALI                   :

 

KONU                       :Mal Beyanında Bulunmama

 

SUÇ TARİHİ           :

 

AÇIKLAMALAR    :

 

1- Müvekkilimize olan borcundan dolayı borçlu sanık aleyhine yapılan icra takibinde ödeme emri  …/…/… tarihinde borçluya tebliğ edilmiştir.

 

2- Borçlu yasal süresi içerisinde mal beyanında bulunmamıştır.

 

3- Bu güne kadar borcunu ödememiş olan borçlunun bu eylemi İİK. Madde 337'ye göre suç oluşturduğundan sanığın cezalandırılması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

 

H. NEDENLER       : İİK. Madde 337 ve ilgili mevzuat

 

H. DELİLLER         : …İcra Müdürlüğü’nün  …sayılı icra takip dosyası vs. deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM            : Açıklanan nedenlerle sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin sanığa yükletilmesine, ücreti vekaletin kendisine tahmilini takdirlerinize vekaleten saygıyla arz ederim. …/…/…..

                                                                                 

 

                                                                                                       Davacı Vekili

                                                                                                   Av.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !