Manevi tazminat davası dilekçesi örneği

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

DAVACI                                :

 

VEKİLİ                                 :

 

DAVALI                                : 1- Yazı işleri sorumlu müdürü

 

  2- Gazete sahibi

 

  3- Haberi veren gazeteci

 

KONU                                   : Kişilik haklarına basın yolu ile vaki saldırı nedeni ile …TL

  manevi tazminat talebinden ibarettir.

 

 

AÇIKLAMALAR                 :

 

1- Davalılar  … Gazetesinin sorumlu müdürü, haber müdürü ve yazarıdır.

 

2- …/…/…tarihli gazete nüshasında müvekkilin  hakkında kişilik haklarına saldırı oluşturan biçimde asılsız haber yayınlanmıştır.Bu haber müvekkilimi son derece üzmüştür. Ticari hayatını son derece menfi etkilemiştir.

 

3- Müvekkilin mağduriyetin ortadan kalkması ve sorumluların cezalandırılarak söz konusu yalan haberin düzeltilmesi için sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER        : Borçlar Yasasının 49. maddesi ve diğer yasal nedenler.

 

HUKUKİ DELİLLER          : Gazetenin …/…/… tarihli nüshası, mali ve sosyal durum araştırması ve diğer deliller

 

SONUÇ VE İSTEM             : Asılsız,gerçeğe aykırı haber yayınlamak suretiyle müvekkilimin kişilik hakkına saldırı da bulunan davalılardan, müvekkilin mağduriyeti  nedeniyle …TL manevi tazminatın gazete nüshasının yayım itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama masrafları ve ücreti vekaletin davalılara  yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten  arz ve talep ederim. …/…/…

 

 

Davacı Vekili

Av.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !