Menfi tespit davası dilekçesi örneği

.......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                          :

 

VEKİLİ                                            :

 

DAVALI                                           :

 

KONU                                               : Menfi Tespit İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Davalı, müvekkilim hakkında …’inci İcra Müdürlüğünün …/… sayılı dosyasıyla alacak takibi yapmıştır.

 

2-) Müvekkilim takibe konulmuş olan bonoların bedellerini …/…/… tarihinde çek ve …/…/… tarihinde nakit verme suretiyle ödemiştir.

 

3-) Bu sebeple dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 72 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : İcra takip dosyası, bono, tanık beyanları,  ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin davalıya borcu olmadığının tespit edilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !