Miras ortaklığına temsilci atanması istemi

.......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                          :

 

VEKİLİ                                            :

 

DAVALI                                           :

 

KONU                                               : Miras Ortaklığına Temsilci Atanması  İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-)  Müvekkilimin babası olan muris ..., .../.../... tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu ölmüştür.

 

2-) Murisin terekesi henüz paylaşılmamış  olup mirasçılar arasında iştirak halinde mülkiyet söz konusudur. Paylaşma yapılıncaya kadar terekeye ilişkin yapılacak işlemlerde bir temsilcinin atanması gerekmektedir.

 

3-) Bu nedenle, talepte bulunulması zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 640 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Veraset ilamı, nüfus kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle paylaşma yapılıncaya kadar terekeyi temsilen yapılacak işlemler için müvekkilimin veya uygun görülecek üçüncü bir kişinin temsilci olarak atanmasına, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !