Miras ortaklığının giderilmesi istemi - İzale-i Şuyu davası dile

.......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                          :

 

VEKİLİ                                            :

 

DAVALI                                           :

 

KONU                                               : Mirasta Ortaklığın Giderilmesi İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-)  Muris …, …/…/… tarihinde vefat etmiş ve miras  müvekkilim ve davalı kardeşi …’ya kalmıştır.

 

2-) Davalı tarafın olumsuz davranışları nedeniyle miras paylaşımında sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu yüzden terekedeki mallardan aynen taksimi mümkün olanların aynen taksimi, mümkün olmayanların satış yoluyla paylaştırılması talep edilmektedir.

 

3-) Bu nedenle, mirasın paylaştırılması için  dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 642 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Veraset ilamı, keşif, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, mirasın paylaştırılmasına, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !