Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                 :

DAVALILAR                        : 1-

   2-

   3-

KONU                                   : Taşınmazdaki paydaşlığın giderilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Davalılarla birlikte maliki bulunduğumuz ……………..kayıtlı taşınmazın aramızda paylaştırılması anlaşamamamız nedeniyle mümkün olamamaktadır.

2- Anlaşarak satmak yada paylaşmak mümkün olmadığından dava açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : Medeni Kanun, İcra İflas Yasası, HUMK. ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER          : Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Belirtilen nedenlerle taşınmaz maldaki paydaşlığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten  saygıyla arz ve talep ederim. .../…/…

Davacı Vekili

Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !