Sigortalılığın tespiti davası dilekçesi

.......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                            :

KONU                                               : Sigortalılığın Tespiti İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim  …/…/… tarihinde … adresindeki … adındaki hazır giyim atölyesinde çalışmaya başlamıştır. Müvekkilimin  işe girmesinden itibaren sigortası yapılmış ve sigorta sicil numarası …’dır.

2-) Müvekkilim …/…/… tarihinde emekli olmak için ilgili sigorta kurumuna başvurmuştur. Ancak sigortalılık başlangıç tarihinin …/…/… olduğu yetkililerce beyan edilmiştir. Müvekkilim

yazılı ve yine sözlü başvurularında sigortalılık başlangıç tarihinin …/…/… olması gerektiğini ısrarla beyan etmiş olsa da olumlu bir yanıt alamamıştır.

3-) Müvekkilimin sigortalılık başlangıç tarihinin …/…/… olduğunu tespit edilmesi için bu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 506 S. K. m. 108 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : İşyeri kayıtları, Sigorta dosyası,  Sigorta kayıtları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin …/…/… tarihinden itibaren sigortalılığının tespit edilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !