Şikayet - İcra işlemlerine karşı memur muamelesini şikayet

  HAKİMLİĞİ'NE

                                                                                                                     

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ          :

DOSYA NO                           :

YAKINAN                             :

VEKİLİ                                  :

KONU                                    : Şikayetimizin kabul edilerek icra müdürünün …/…/… tarihli

                                                 kararının kaldırılması talebimizdir.

        

AÇIKLAMALAR                 :

1-Borçlunun müvekkilimize vermiş olduğu ve süresinde ödemediği, … tarihli ve … bedelli senedi …' nün … Esas sayılı dosyası ile icraya koymuş bulunmaktayız.

2-Takip kambiyo senetlerine mahsus takip olmasına ve borçluya 163 ödeme emri gönderilmesine karşılık, borçluya ../../.... tarihinde yapılan tebligatla birlikte borçlunun usule aykırı olarak İcra Müdürlüğüne yaptığı itiraz üzerine takip İcra Müdürlüğü tarafından durdurulmuştur.

3-İcra müdürlüğünün işlemi yasal değildir.

4-İcra müdürünün işlemini şikayet ediyor ve kaldırılmasına karar verilmesini istiyoruz.

   

SONUÇ VE İSTEM            : İcra müdürlüğünün yasaya aykırı vermiş olduğu takibin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz.

                                                                                                         Yakınan Vekili

                                                                                                     Av.  

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !