Temyiz dilekçesi örneği - ceza

YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE … CEZA MAHKEMESİ’NE

TEMYİZ İSTEMİNDE

BULUNAN SANIK                          :

VEKİLİ                                             :

DAVACI                                            :

MÜDAHİL                                       :

VEKİLİ                                             :

SUÇ                                                   :

SUÇ TARİHİ                        : …/…/…

KONU                                               :  … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… Tarihinde Sanık Aleyhine Vermiş Olduğu Mahkumiyet Kararı Süre Tutum Dilekçemiz Akabinde Tarafımıza …/…/… Tarihinde Tebliğ Edilmiştir. Yasal Süresi İçinde Temyiz Edilmesi ve Temyiz Dilekçemizin Sunumudur.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihinde sanık aleyhine vermiş olduğu mahkumiyet kararı kanun ve hukuka aykırıdır.

2-) Bu nedenle ilgili kararın bozulması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 5271 S. K. m. 86 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Dava dosyası, Yargıtay İçtihatları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Sayın Mahkemenin kanun ve hukuka aykırı olarak vermiş olduğu …/…/… tarihli ara kararı ve devamında verilmiş olan…/…/… tarihli nihai kararın bozulmasına , müvekkilimin beraatine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

 

Sanık Vekili

Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !