Temyiz dilekçesi örneği - İdare

DANIŞTAY …. DAİRE BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE

… İdare Mahkemesi Başkanlığına

TEMYİZ EDEN

DAVACI                                            :

VEKİLİ                                             :

KARŞI TARAF (DAVALI)             :…Belediye Başkanlığı

TEMYİZ OLUNAN

KARAR                                             : … Bölge İdare Mahkemesinin  …/…/…. Gün ve E…../……K   sayılı kararı

TEBLİĞİ TARİHİ                           :              

TEMYİZ TARİHİ                            :

KONU                                               :…İdare mahkemesinin ………….ya ilişkin hükmünün temyiz incelemesi istemini kapsamaktadır.

AÇIKLAMALARIMIZ                   :

SONUÇ VE İSTEM                         : Açıkladığımız nedenler  ve dosyanın re’sen incelenmesi sonucunda ortaya çıkacak nedenler dikkate alınarak ….İdare Mahkemesinin davanın reddine ilişkin kararının bozulmasına karar verilmesini saygılarımla  vekaleten arz ederim.…./…/……       

 

TEMYİZ EDEN DAVACI VEKİLİ  

 Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !