Tereke tespit istemi dilekçesi

.......  HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                            : Hasımsız.

  

KONU                                               : Tereke Tespiti Talebi

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim ekte sunduğumuz veraset ilamında da belirtildiği üzere, vefat etmiş olan annesi ….’nin mirasçılarındandır.

2-)  Muris …’nin müvekkilim dışında 2 (iki) mirasçısı daha vardır. Muris vefat ettiği anda mirasçılardan … ile aynı evde birlikte ikamet etmekteydi.

3-) Yine muris vefat ettiği evde terekeye dahil olan ziynet eşyaları, tahviller, … TL ve tapular mevcuttur.

4-) Yukarıda saymış olduğumuz menkul değerlerin kaçırılması ve her türlü zarar görme ihtimali nedenleriyle terekenin tespit edilmesi ve defter tutulması önem arzetmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 590,  HUMK ve sair hukuki mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Nüfus kaydı, veraset ilamı ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarda açıklanan nedenlerle, mirasbırakanın terekesinin tespitine, terekenin defterinin tutulmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim…./…/…

                                                                                                           Davacı Vekili

                                                                                                       Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !