Vasi atama kararının iptali istemi dilekçesi

.......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                            :

KONU                                               : Vasi Atama Kararının Kanuna Aykırılığı Sebebiyle İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim, .../.../... tarihinde, davalının, ...’nin vasisi olarak atandığını öğrenmiş bulunmaktadır.

2-) Oysa vasi atanan davalının, medeni kanun hükümlerince ve ... nedeniyle vasi olarak atanması kanuna aykırıdır.

4-) Bu nedenle, vasi atama kararının iptali için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 422 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Vasi atanma kararı, tanık beyanı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının, ...’nin vasisi olarak atanması kararının iptaline, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !