Vasi atanması istemi dilekçesi

.......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                            :

KONU                                               : Vasi Atanması İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim eşi … ile …/…/… tarihinde evlenmiş ve bu mutlu evlilikten üç çocukları olmuştur.

2-) Müvekkilimin eşinde son yıllarda unutkanlık baş göstermiştir. Bu unutkanlık ileri dereceye yükselmiş ve yapılan tetkikler sonucu doktorlarca Alzeimer (unutkanlık) teşhisi konulmuştur.

3-) Müvekkilim işlerini yürütemez hale gelmiştir. Bu nedenle müvekkilimin, eşine vasi olarak atanması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 403, 408 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Nüfus kaydı, doktor raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin eşi …’nın hacir altına alınmasına ve müvekkilimin de eşine vasi olarak atanmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !