Veraset İlamı Dilekçesi Örneği.......................(  ) SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 


DAVACI      :

DAVALI       :

DAVA          : Veraset ilamı.
AÇIKLAMA  : 1- Babam  ...................  ........................2007 tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçı olarak annem (murisin eşi).........................., çocukları olarak kardeşim .................ve ben....................  kalmışlardır.

2- Murisin başkaca kanuni ve mansup mirasçıları  bulunmamaktadır.

3- Bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan  muris ..............................in mirasçılarını  gösterir  Veraset ilamının tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
SONUÇ       : Yukarıda arz edildiği gibi, Muris ..................nın mirasçılarını gösterir Veraset Belgesinin tarafımıza verilmesini  saygıyla arz ve talep ederim.  .................

 

 

NUFUS BİLGİLERİ   :

İli                     :

İlçesi               :                                                                              Davacı

Mahallesi        :                                                      

Cilt :                    

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !