Veraset ilamı dilekçesi örneği

  HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                 :

KONU                                   : Veraset İlamı Talebi Hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Muris baba A.K., …/…/... tarihinde ölmüş olup; geriye eşi M.K., kızı  T.K.L. ve oğlu H.K.  kalmıştır.

2- Murisin mirasçılarının ve hisselerinin belirlenmesi açısından veraset ilamının verilebilmesi için  sayın Mahkemeye başvurma mecburiyetimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : Vukuatlı Aile Nüfus Kayıtları ve T.C. Sağlık Bakanlığı  Ölü Gömme İzin Kağıdı sureti  ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Arz olunan nedenlerle muris A.K. ‘ ın mirasçılarını ve miras hisselerini gösteren veraset ilamının verilmesi saygıyla vekaleten arz olunur.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

KİMLİK BİLGİLERİ

A.K.

Baba Adı                     :

Ana adı                        :

D. Yeri                        :

D.Tarihi                       :

N.Kayıtlı old. Yer        :

Mahalle                       :

N. Cüzd.Seri no           :

Hane                           :

Cilt                              :

Sayfa no                      :

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !