Yoksulluk nedeniyle adli yardım istemi dilekçesi

.......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                            :

KONU                                               : Yoksulluk Nedeniyle Adli Yardım İstemi.

                                                                                                                              

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Davalı …’nin, ... katta bulunan evinin balkonundaki çiçek saksıları yoldan geçmekte iken sırada üzerime düşerek yaralanmama sebep olmuştur.

2-) Olay sırasında bayılarak yol üzerine düştüğümden yoldan geçen … plaka numaralı ticari taksi ayaklarımın üzerinden geçmek suretiyle felç olmama neden olmuştur.

3-)  Bu olaylar nedeniyle kaldırıldığım … Hastanesinde üç defa geçirdiğim ameliyat ve diğer tedavi masrafları için …TL. ödedim. Sahip olduğum ayakkabı imalathanesi hastanede kaldığım süre olan … ay boyunca kapalı kalmıştır. Ayrıca, felç olmamdan dolayı eskisi gibi iş yapabilme kabiliyetim kalmamıştır.

4-) Trafik kazası dolayısıyla …TL. maddi, …TL. manevi tazminat talebiyle dava açmak istiyorum. Ancak, felç olmamdan ve son … aydır işyerimin kapalı kalmasından dolayı bu davaları açmam için gerekli olan harç ve giderleri ödemeye ve bir avukat tutmaya maddi durumum elverişli değildir.

5-) Yargılama giderlerini karşılayamayacak durumda olduğuma ilişkin … Muhtarlığı’ndan da yoksulluk belgesi almış bulunmaktayım.

HUKUKİ NEDENLER                    : 1086 S. K. m. 465 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : … Hastanesi’nden almış olduğum raporlar ve hastaneye yapmış olduğum ödemelere ilişkin faturalar, muhtarlıktan alınan yoksullu belgesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, adli yardımdan yaralanmam için gereğinin yapılmasını  Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı  Vekili

Av.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !