Zina nedeniyle boşanma davası dilekçesi örneği

.......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                            :

KONU                                               : Zina Nedeniyle Boşanma İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur.

2-) Müvekkilim … A.Ş.’de mimar olarak çalışmaktadır. Müvekkilim Kazakistan’da yapılacak köprü inşaatı için 2 ay boyunca orada çalışacaktır. Müvekkilim Kazakistan’da 2 hafta çalışmış ve eşini ve çocuğunu özlemesi nedeniyle hafta sonu Türkiye’ye gelmek istemiştir. Ancak sürpriz yapmak istediği için gelişini haber vermemiştir.

3-) Müvekkilim …/…/… tarihi saat …’da evine gelip kapıyı açmış ve salonda eşi ile birinin zina yaptığına tanık olmuş ve hemen evden ayrılmıştır. Bu nedenlerden ötürü ‘Boşanma Davası’ açıyoruz.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 161 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Nüfus kaydı, pasaport, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin davalıdan zina nedeniyle boşanmasına, … adlı çocuklarının velayetinin müvekkilime verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !